Wpływ otyłości i diety matki na rozwój płodu i dziecka

15 czerwca 2017

Obecnie otyłość można zaobserwować u bardzo dużej ilości osób. Jak powszechnie wiadomo, może ona być przyczyną wielu groźnych i poważnych w skutkach chorób. Znacznie zwiększona masa ciała jest niebezpieczna dla każdego pacjenta niezależnie od wieku czy płci.

Obecnie otyłość można zaobserwować u bardzo dużej ilości osób. Jak powszechnie wiadomo, może ona być przyczyną wielu groźnych i poważnych w skutkach chorób. Znacznie zwiększona masa ciała jest niebezpieczna dla każdego pacjenta niezależnie od wieku czy płci. Jednakże, kobiety powinny zwrócić na siebie wyjątkową uwagę, a szczególnie panie, które planują ciążę (szacuje się, że około jedna trzecia kobiet w wieku reprodukcyjnym jest otyła), gdyż otyłość znacząco wpływa na rozwój płodu oraz dziecka, nawet przez całe jego życie.

Otyłość w trakcie ciąży (matczyna otyłość) jest zagrożeniem dla płodu i jego prawidłowego rozwoju, ale również dla samej matki. Zaburzenia spowodowane otyłością, które mogą wystąpić u kobiety w ciąży to m.in. cukrzyca ciężarnych (GDM), nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy. Wymienione nieprawidłowości mogą pojawiać się krótkoterminowo (w okresie ciąży), jednak trzeba zwrócić uwagę również na objawy, które występują długoterminowo i mogą one bezpośrednio dotknąć również dziecko. Są to skłonność do rozwoju zaburzeń układu sercowonaczyniowego, metabolicznych i neurologicznych w późniejszym okresie życia.

Badania wykazały również, że w wyniku matczynej otyłości dochodzi do zwiększonej zdolności transportowej substancji odżywczych przez łożysko, a w wyniku tego dochodzi do przerostu płodu (przyspieszony wzrost płodu), co jest bezpośrednim zagrożeniem dla ciąży oraz może skutkować koniecznością wykonania cesarskiego cięcia.

Długoterminowe badania wykazały, że u dziecka matczyna otyłość może być także przyczyną zwiększonej podatności na zaburzenia neuropsychiatryczne oraz zwiększa ryzyko upośledzeń funkcji poznawczych. Warto wspomnieć, że 35% dzieci z autyzmem jest również dotkniętych otyłością, co tylko potwierdza, iż matczyna otyłość wpływa na rozwój zaburzeń behawioralnych i poznawczych u dziecka. Przyczyną wspomnianych nieprawidłowości są zmiany w układzie serotonergicznym i osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) wynikających ze zwiększonej ilości prozapalnych citokin i diety bogatej w tłuszcz. Modele zwierzęce z otyłością wywołaną dietą wykorzystane w badaniach wykazały, że ich potomstwo prezentowało upośledzenia społeczne, lęki i fenontypy depresyjne oraz upośledzenia funkcji poznawczych i nadaktywność.

Przeprowadzone badania wykazały kluczową rolę łożyska jako źródła serotoniny dla rozwijającego się płodu, zaś matczyny stres w trakcie ciąży i stan zapalny (zwiększona ilość prozapalnych citokin) zwiększają ilość produkowanej serotoniny w łożysku, co wywołuje zaburzenia neurorozwojowe.

Czytaj dalej :

Dodaj komentarz